top of page
504 Usługi i zakwaterowanie 

1.  Artykuł 504 Ustawy o rehabilitacji wymaga, aby szkoły publiczne oferowały usługi i zakwaterowanie dla kwalifikujących się uczniów niepełnosprawnych.

Usługi te pomagają uczniom ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi w pełni uczestniczyć w szkole.  Twoje dziecko może kwalifikować się do świadczeń zdrowotnych, zakwaterowania edukacyjnego lub obu. 

Informacje kontaktowe: Masz pytania dotyczące uzyskania przez ucznia planu 504 lub jego uprawnień do niego?

 

Skontaktuj się ze szkolnym koordynatorem 504, AP Jenn Rodriguez jennifer.rodriguez@envirostudies.org

Forest Path
bottom of page