top of page
Black Computer

Studenckie dokumenty robocze

Jak uzyskać dokumenty robocze według kwalifikacji do klasy 

 • Uczniowie w wieku 14-15 lat mogą otrzymać niebieskie dokumenty robocze.

 • Uczniowie w wieku 16-17 lat mogą uzyskać zielone dokumenty robocze.

 • Aby ubiegać się o dokumenty robocze:

  • Uczniowie powinni wypełnić górną część formularza wniosku (kopie papierowe są w szkole lub wysłać e-mailem do naszego koordynatora rodziców, Jeremy Feliciano  aby otrzymać kopię formularza e-mailem). 

  • Możesz również uzyskać dostęp do formularza PDF za pośrednictwem strony internetowej NYS  tutaj !  

  • Uczniowie wysyłają wypełniony formularz zgłoszeniowy do naszego Koordynatora Rodziców, Jeremy'ego Feliciano z:

   • Dowód osobisty, akt urodzenia lub paszport

   • Zaświadczenie od lekarza, że nadają się do pracy

   • Kopia dowodu tożsamości rodzica/opiekuna z adresem, aby dokumenty można było wysłać do domu

 • Dokumenty robocze są przetwarzane i wysyłane pocztą do domu studenta w ciągu tygodnia od otrzymania wniosku i wszystkich niezbędnych dokumentów uzupełniających. 

bottom of page